Đừng tưởng bạn đã biết: Sao vé máy bay lại đắt như thế?

Cẩm Mai |

Bạn hay đi máy bay chắc không ít lần thắc mắc: Giá vé máy bay bao gồm những chi phí gì mà cao thế?

Video sau đây sẽ nêu ra những chi phí liên quan đến chuyến bay chiếm bao nhiêu % giá vé máy bay.

Những chi phí cấu thành giá vé máy bay.

Nguồn video: Bright Side