Kết thúc APEC: "Kremlin bay" đưa Tổng thống Putin rời khỏi Việt Nam

Ban Quốc tế |

Hội nghị các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC đã khép lại Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng.

undefined