Chốt SEA Games 29 ngày 22/8: Ánh Viên và "chiến hữu" giúp Việt Nam cắt đuôi Thái Lan

Lupo - Đoàn Dự, ảnh: D.A (từ Kumpa Lumpur) |

Chốt SEA Games 29 ngày 22/8: Ánh Viên và "chiến hữu" giúp Việt Nam cắt đuôi Thái Lan
Chốt SEA Games 29 ngày 22/8: Ánh Viên và "chiến hữu" giúp Việt Nam cắt đuôi Thái Lan

Hôm nay, Ánh Viên có 2 HCV cùng một kỉ lục SEA Games để cùng các VĐV Việt Nam khác giúp toàn đoàn tiếp tục vượt trên Thái Lan.

undefined
download app