Sản xuất điện từ… đường ống nước

LazyLynx |

Nhằm phục vụ nhu cầu về điện ngày càng tăng của con người, các nhà khoa học không ngừng nghiên cứu và tìm tòi ra giải pháp mới.

Trong cuộc chạy đua tìm kiếm nguồn năng lượng sạch, một công ty tại Portland, Mỹ đã tìm đến một giải pháp khá kỳ lạ. Công ty LucidPipe sử dụng đường ống nước để sản xuất điện.

Hệ thống này có thể được lắp đặt và hoạt động với hầu hết các loại đường ống nước hiện có. Lượng điện sinh ra phụ thuộc vào tốc độ chảy của dòng nước.

Nhằm tránh ảnh hưởng đến hệ thống cung cấp nước chung, LucidPipe chỉ được lắp tại đường ống nước chảy từ trên cao xuống thấp.

Công nhân lắp đặt hệ thống LucidPipe bên trong ống nước
Công nhân lắp đặt hệ thống LucidPipe bên trong ống nước

Nguyên tắc hoạt động của LucidPipe khá giống với động cơ gió. Hệ thống sản xuất điện này có sử dụng máy phát điện kiểu VAWT, thiết bị được đặt vào bên trong ống nước.

Khi nước chảy sẽ làm quay cánh quạt, trục cánh quạt gắn với máy phát điện đặt bên ngoài ống sinh ra điện.


Lắp đặt hệ thống vào đường ống nước chính

Lắp đặt hệ thống vào đường ống nước chính

Một hệ thống LucidPipe lắp đặt khoảng ba hoặc bốn máy phát, có thể sinh ra 1.100MWh một năm. Lượng này đủ cung cấp cho 150 hộ gia đình.

Năm 2012, công ty đi vào hoạt động sản xuất điện. Cho đến nay, phiên bản thứ ba của LucidPipe đã được thí nghiệm thành công.


ES Pipe Waterwheel được lắp vào ống nước gia đình

ES Pipe Waterwheel được lắp vào ống nước gia đình

Phiên bản nhỏ hơn của LucidPipe là ES Pipe Waterwheel đang được thử nghiệm. Bạn có thể mua thiết bị sản xuất điện này về và tự lắp vào đường ống nước gia đình.

Năng lượng điện thu được đủ để cung cấp cho các bóng đèn chiếu sáng.

Tổng hợp