PNJ sẽ họp ĐHCĐ bất thường trong tháng 11/2015

Khổng Chiêm |

PNJ sẽ họp ĐHCĐ bất thường trong tháng 11/2015
PNJ sẽ họp ĐHCĐ bất thường trong tháng 11/2015

Đại hội bàn thảo thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 1.179 tỷ đồng, sửa đổi điều lệ và bầu bổ sung thành viên BKS.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) vừa thông qua Nghị quyết triệu tập ĐHCĐ bất thường dự kiến trong tháng 11/2015. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 19/10.

Nội dung Đại hội bàn thảo thông qua việc phát hành tăng vốn, sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Về việc tăng vốn, HĐQT dự kiến trình ĐHCĐ thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 982,7 tỷ đồng lên 1.179,3 tỷ đồng.

HĐQT cũng thông qua báo cáo tình hình sản xuất 9 tháng đầu năm và tình hình vốn hoạt động của công ty.

download app

theo Vinanet