Ảo ảnh kỳ lạ xuất hiện 20 phút trên bầu trời ở Trung Quốc

Khoảng 18 giờ ngày 12/6, trên bầu trời Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc xuất hiện ảo ảnh kéo dài 20 phút.

theo VietnamPlus