Khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng với 1.587 đại biểu chính thức tham dự

Hoàng Đan |

Khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng với 1.587 đại biểu chính thức tham dự
Khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng với 1.587 đại biểu chính thức tham dự
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc báo cáo về văn kiện Đại hội XIII. Ảnh: TTXVN

Sáng 26/1, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chính thức khai mạc tại Hà Nội với phương châm ''Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Sáng tạo- Phát triển".

Đúng 8h sáng 26/1, lễ khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII chính thức bắt đầu. 

Trước giờ khai mạc Đại hội, Đại hội được nghe thông báo danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị và Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đoàn thư ký của Đại hội gồm 5 người. 

Thay mặt đoàn Chủ tịch, ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư giới thiệu nội dung Đại hội, các đại biểu tham dự. 

Theo đó, Đại hội sẽ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết ĐH XII của Đảng, gắn với đánh giá tổng kết 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới; quyết định phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045; đánh giá công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng khoá XII; kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH Trung ương khoá XII, bầu BCH Trung ương khoá XIII. 

“Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân, tổ quốc, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng Đại hội sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và thành công tốt đẹp”, ông Vượng nói.  

Khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng với 1.587 đại biểu chính thức tham dự - Ảnh 1.

Ảnh: TTXVN

Tới dự Đại hội có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước… và các vị nguyên là Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Uỷ viên TƯ từ khoá III đến khóa VII; và nguyên các Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra T.Ư khoá XII; các bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức tiêu biểu… Các vị đại sứ, đại diện các nước và đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội cũng đã được mời đến dự đại hội. 

Thay mặt đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên khai mạc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt đoàn Chủ tịch đọc diễn văn khai mạc Đại hội. 

Mở đầu diễn văn khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng ta là đội tiền phong, mỗi đảng viên là đại biểu trung thành của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Thủ tướng nhiệt liệt chào mừng 1.587 đại biểu, các đồng chí là đảng viên ưu tú tiêu biểu cho trí tuệ, sức mạnh của hơn 5,1 triệu đảng viên. 

Đại hội thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập Đảng ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Đại hội cũng tưởng nhớ các vị cách mạng tiền bối, đồng chí, đồng bào đã hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thủ tướng nêu rõ, Đại hội diễn ra trong bối cảnh có nhiều thời cơ và thách thức đan xen, những biến động khó lường của bối cảnh thế giới, những thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu, của cách mạng khoa học công nghệ. Trong bối cảnh đó, cán bộ, đảng viên, nhân dân đang có những kỳ vọng mới về tương lai. 

Thủ tướng khẳng định, với tinh thần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khắc phục những hạn chế, hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cương vào năm 2045. Đại hội có trách nhiệm to lớn đối với đồng bào không chỉ trong giai đoạn 5 năm mà trong những thập niên tới. Với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, chung sức đồng lòng, kiên định niềm tin vào con đường Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn. 

Khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng với 1.587 đại biểu chính thức tham dự - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

Đại hội XIII sẽ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 12 của Đảng, cùng với Đánh giá Cương lĩnh 30 năm đổi mới, đề ra phương hướng phát triển 2020-2025, đề ra phương hướng, tầm nhìn tới năm 2045. Đồng thời, Đại hội cũng sẽ kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của BCH T.Ư Đảng khóa XII, xác định phương hướng xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới... 

“Đặc biệt là bầu BCH Trung Đảng khóa XIII gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh trí tuệ, đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang mà Đảng và nhân dân giao phó trong những năm tới”, Thủ tướng nhấn mạnh. 

Thủ tướng nêu rõ, Đại hội XIII thể hiện bản lĩnh và ý chí kiên cường, quyết tâm đi tới của dân tộc Việt Nam. “Với định hướng đúng đắn, khát vọng phát triển mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nhất định sẽ lập nên thành tựu phát triển mới”, Thủ tướng bày tỏ sự tin tưởng. 

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về các văn kiện trình Đại hội khoá XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước và dân tộc, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển của đất nước. 

“Cán bộ, đảng viên, nhân dân ta đang náo nức chờ mong, tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đại hội”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói. 

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước; phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng XHCN”, Đại hội XIII của Đảng có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011; chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011 - 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025, là năm kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; xác định mục tiêu phương hướng đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước. 

“Đây sẽ là những dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc, đất nước, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ và cho biết, toàn văn các báo cáo đã được gửi đến các đại biểu dự Đại hội. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, tập trung vào một số vấn đề chung có tính khái quát, làm rõ những nội dung chủ yếu và các điểm nhấn quan trọng để Đại hội xem xét, thảo luận, cho ý kiến quyết định.

Đại hội XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2, với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển".

Tham dự Đại hội XIII có 1.587 đại biểu, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên cả nước. Đây là Đại hội có số đại biểu đông nhất trong các kỳ Đại hội Đảng.

Khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng với 1.587 đại biểu chính thức tham dự - Ảnh 1.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Theo phương án của Trung ương thông qua trình Đại hội, Ban Chấp hành khóa XIII sẽ có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Tuy nhiên, con số chính thức phải được Đại hội bầu.

Đọc tin tức nóng nhất về phụ nữ tại Soha.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email daihoidangtoanquoclanthuxiii@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
Cùng chuyên mục
18 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

18 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 31/1/2021, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII đã bầu ra 18 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Hôm nay 30/1, Đại hội Đảng lần thứ XIII tiếp tục họp về công tác nhân sự

Hôm nay 30/1, Đại hội Đảng lần thứ XIII tiếp tục họp về công tác nhân sự

Hôm nay 30/1, Đại hội Đảng lần thứ XIII tiếp tục họp về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

  Công ty Cổ phần VCCorp

  © Copyright 2010 - 2021 – Công ty Cổ phần VCCorp

  Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
  Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
  Email: btv@soha.vn
  Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
  Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

  Liên hệ quảng cáo:
  Hotline: 0942.86.11.33
  Email: giaitrixahoi@admicro.vn
  Hỗ trợ & CSKH:
  Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
  số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
  Tel: (84 24) 7307 7979
  Fax: (84 24) 7307 7980

  Chat với tư vấn viên