Danh sách Ủy viên Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX

Sáng 25/10, Hội nghị toàn thể lần thứ nhất của Ủy ban trung ương ĐCSTQ khóa 19 đã khai mạc, bầu ra Bộ chính trị và Ban thường vụ Bộ chính trị khóa mới.