Tàu chìm ở Hàn Quốc: Những tin nhắn xúc động cuối cùng

10:29 GMT+7 - Thứ năm, 17.04.2014

Tàu chìm ở Hàn Quốc: Những tin nhắn xúc động cuối cùng

"Con mặc áo phao và chúng con đang co cụm ở trong tàu", nữ sinh viên Shin nhắn tin cho bố như vậy khi tàu Hàn Quốc bắt đầu nghiêng.

Xem thêm