Hoạt động tìm kiếm MH370 dưới đáy biển sắp kết thúc

17:19 GMT+7 - Chủ nhật, 20.04.2014

Hoạt động tìm kiếm MH370 dưới đáy biển sắp kết thúc

Bluefin-21 đang rà soát nốt phần còn lại trong khu vực tìm kiếm MH370 được khoanh vùng và sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong ít ngày tới.

Xem thêm