Người nổi tiếng với vai diễn Chí Phèo nói gì về đề xuất loại tác phẩm này khỏi SGK?

Dựng video: Luyên NT |

Người nổi tiếng với vai diễn Chí Phèo nói gì về đề xuất loại tác phẩm này khỏi SGK?
Người nổi tiếng với vai diễn Chí Phèo nói gì về đề xuất loại tác phẩm này khỏi SGK?
Ảnh động cắt từ phim Làng Vũ Đại ngày ấy