[Infographic] Gần 14 tỷ vốn FDI rót vào ngành công nghiệp chế tạo

Phan Tùng |

[Infographic] Gần 14 tỷ vốn FDI rót vào ngành công nghiệp chế tạo
[Infographic] Gần 14 tỷ vốn FDI rót vào ngành công nghiệp chế tạo

Trong 10 tháng đầu 2017, Việt Nam thu hút được hơn 28 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Trong đó, phần lớn tập trung vào ngành công nghiệp chế tạo chế biến chiếm 48,7% tổng vốn đăng ký.

Trong 10 tháng đầu năm, FDI đã rót vốn vào 59 tỉnh thành phố, trong đó TPHCM là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với tổng số vốn đăng ký 5,03 tỷ USD, chiếm 17,8% tổng vốn đầu tư.

Bắc Ninh đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký 3,19 tỷ USD, chiếm 11,3% tổng vốn đầu tư. Thanh Hóa đứng thứ ba với tổng số vốn đăng ký 3,16 tỷ USD chiếm 11,2% tổng vốn đầu tư.

 [Infographic] Gần 14 tỷ vốn FDI rót vào ngành công nghiệp chế tạo - Ảnh 1.

theo Người đồng hành