Những hình ảnh xúc động của Đại tướng với QĐND Việt Nam (I)

20:27 GMT+7 - Thứ ba, 08.10.2013

Những hình ảnh xúc động của Đại tướng với QĐND Việt Nam (I)

(Soha.vn) - Quân đội ta quen gọi Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp là Anh Cả. Cách gọi thân ái ấy rất đúng với tinh thần và lịch sử của Quân đội ta.

Xem thêm