Năm 2018: Hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

TRẦN ANH TUẤN |

Năm 2018: Hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ quân sự, quốc phòng
Năm 2018: Hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ quân sự, quốc phòng
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng kiểm tra mô hình, đồ dùng huấn luyện của Quân đoàn 1. Ảnh: Trọng Hải.

Năm 2018 khép lại với nhiều sự kiện, chỉ tiêu, thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hoàn thành vượt cả mong đợi.

Riêng trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương, sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng cùng toàn bộ hệ thống tổ chức, chỉ huy trong toàn quân, chúng ta đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

Ngay từ đầu năm, cả nước đã triển khai thực hiện có chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Các địa phương đều hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, tỷ lệ thanh niên nhập ngũ tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp ngày càng cao.

Nhiều địa phương tỷ lệ này đạt mức vượt trội như: Hà Nội đạt 43%, TP Hồ Chí Minh đạt hơn 30%. Các địa phương tích cực gọi các công chức, viên chức tham gia nhập ngũ và làm tốt việc gắn nhiệm vụ tuyển quân với tạo nguồn cán bộ cho địa phương.

Chất lượng thanh niên nhập ngũ nâng cao tạo thuận lợi cho các đơn vị nâng cao chất lượng huấn luyện, xây đựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Chất lượng huấn luyện của toàn quân có bước chuyển biến tích cực. Từ sau cuộc diễn tập DT-17 với sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhiều nội dung quan trọng trong huấn luyện đã được rút kinh nghiệm và được triển khai thống nhất trong toàn quân.

Các nội dung mới đã góp phần giúp các đơn vị nâng cao năng lực chỉ huy, tham mưu, tác chiến, đặc biệt là phù hợp với thực tiễn chiến trường trong điều kiện chiến tranh đối phương có sử dụng vũ khí công nghệ cao.

Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 765/NQ-QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo tổ chức đầu tháng 12-2018, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá: Chất lượng huấn luyện cơ bản của toàn quân được duy trì tốt.

Các đơn vị được xác định tiến thẳng lên hiện đại đã thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị, phương tiện mới, hiện đại. Nhiều đơn vị đã kết hợp tốt việc huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị, với làm nhiệm vụ SSCĐ.

Hệ thống thao trường, bãi tập, đồ dùng huấn luyện của toàn quân đã có nhiều đổi mới, cải tiến, phù hợp với các nội dung huấn luyện, trong đó có nhiều loại đã được ứng dụng khoa học công nghệ vào chế tạo, chế tác... phục vụ tích cực cho nhiệm vụ huấn luyện của các đơn vị.

Năm 2018: Hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ quân sự, quốc phòng - Ảnh 1.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng kiểm tra mô hình, đồ dùng huấn luyện của Quân đoàn 1. Ảnh: Trọng Hải.

Đối với hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) cũng có những đổi thay rõ nét. Hiện nay, các địa phương đều có sự quan tâm tích cực đối với việc xây dựng, huấn luyện lực lượng DQTV.

Những mô hình mới về xây dựng DQTV đã ra đời như: Mô hình chốt dân quân biên giới, mô hình dân quân biển, mô hình dân quân làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, dân quân tập trung tham gia giữ gìn an ninh trật tự...

Các địa phương đều chỉ đạo gắn huấn luyện DQTV với làm công tác vận động quần chúng ở cơ sở. Nhiều địa phương đã bố trí kinh phí để DQTV tham gia xây dựng các công trình công cộng, xây dựng nhà tình nghĩa tặng các hộ nghèo, người có công... làm cho hoạt động của DQTV có những nét mới, thiết thực, phù hợp với thực tiễn các địa phương, cơ sở.

Lực lượng DBĐV được rà soát, đăng ký, quản lý sắp xếp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Bộ đã triển khai thí điểm và rút kinh nghiệm về mô hình đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện khung B đối với quân dự bị. Qua rút kinh nghiệm cho thấy, chất lượng huấn luyện của quân DBĐV được nâng lên rõ.

Cán bộ quân dự bị năng động, trách nhiệm hơn trong công tác quản lý, huấn luyện đơn vị mình. Kiểm nghiệm thực tế tại các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ ở các địa phương năm 2018, như: Ninh Bình, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Kon Tum... cho thấy, DQTV, DBĐV đã tham gia vào nhiều khâu, nhiều bước của các cuộc diễn tập và đều hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình.

Công tác quản lý rèn luyện kỷ luật bộ đội cũng có những chuyển biến tích cực. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, gắn bó đoàn kết với nhân dân thông qua các việc làm tích cực như phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới...

Những vụ việc vi phạm của các quân nhân đều được các cơ quan chức năng nghiêm túc xem xét, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, góp phần giữ nghiêm kỷ luật quân đội, giữ vững niềm tin và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trước Đảng, trước nhân dân.

Năm 2018, các địa phương đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị (khóa X) về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc.

Qua tổng kết cho thấy, hầu hết các địa phương đã tích cực đầu tư cho nhiệm vụ xây dựng phòng thủ theo hướng tỉnh đầu tư tỉnh, huyện đầu tư huyện. Các khu căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương... trong khu vực phòng thủ đã được quy hoạch và từng bước xây dựng.

Nhiều thiết bị, công trình phục vụ chiến đấu phòng thủ đã được các địa phương hoàn thành. Điều quan trọng là sau 10 năm thực hiện nghị quyết, nhận thức của cán bộ dân chính đảng và nhân dân về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đã có những đổi thay căn bản, tích cực, không còn hiện tượng "khoán trắng" nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương cho cơ quan quân sự.

Đó chính là cơ sở thuận lợi để thúc đẩy nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tiến lên những nấc thang mới.

Năm 2018 là năm Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quốc phòng, quân sự.

Quốc hội đã thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi bổ sung), Luật Cảnh sát biển, ban hành các Chiến lược quốc phòng Việt Nam, Chiến lược quân sự Việt Nam, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và nhiều đề án quan trọng về quân sự, quốc phòng.

Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi bổ sung); dự án Luật Dự bị động viên... cũng đang tích cực được triển khai xây dựng để bảo đảm phù hợp, thống nhất với Luật Quốc phòng và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, tạo thuận lợi cho công tác tham mưu, quản lý nhà nước về quốc phòng.

Công tác đối ngoại quốc phòng cũng được hoàn thành xuất sắc thông qua những hoạt động tích cực, trách nhiệm, liên tục, góp phần nâng cao hình ảnh của đất nước Việt Nam nói chung, Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng trước bạn bè quốc tế.

Có thể nói năm 2018, với sự nỗ lực của mỗi cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Kết quả, thành tích của từng cơ quan, đơn vị, địa phương đã góp phần làm cho thế trận quân sự, quốc phòng trong cả nước ngày càng vững chắc.

Với những kết quả đã đạt được, chúng ta có quyền tự hào và vững tin đón năm 2019 với niềm tin và khí thế mới, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách, khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

theo Quân đội Nhân dân

Đọc thêm về:

  Đọc tin mới nhất về Quốc Phòng Việt Nam tại Soha.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email quansu@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

  Soha
  Trí Thức Trẻ

  TIN NỔI BẬT SOHA

   Công ty Cổ phần VCCorp

   © Copyright 2010 - 2019 – Công ty Cổ phần VCCorp

   Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
   Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
   Email: btv@soha.vn
   Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
   Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

   Liên hệ quảng cáo:
   Hotline: 0942.86.11.33
   Email: giaitrixahoi@admicro.vn
   Hỗ trợ & CSKH:
   Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
   số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
   Tel: (84 24) 7307 7979
   Fax: (84 24) 7307 7980