Những hình ảnh mới nhất về hot girl bánh tráng trộn Đà Lạt

10:13 GMT+7 - Thứ sáu, 07.03.2014

Những hình ảnh mới nhất về hot girl bánh tráng trộn Đà Lạt

Không để tâm đến độ hot của mình trên mạng, tại Đà Lạt, Bảo Chi vẫn làm việc cần mẫn từ sáng sớm đến 23 giờ, kể cả ngày lễ.

Xem thêm