Phận đời sinh viên làm vũ nữ thoát y

13:45 GMT+7 - Chủ nhật, 16.03.2014

Phận đời sinh viên làm vũ nữ thoát y

Để có đủ tiền cho sự nghiệp học hành, một nữ sinh viên tới câu lạc bộ thoát y 6 tối mỗi tuần. Hàng nghìn nữ sinh viên khác tại Anh cũng đang làm công việc giống cô.