'Không đặt mục tiêu giảm 100.000 công chức'

07:26 GMT+7 - Thứ tư, 12.02.2014

'Không đặt mục tiêu giảm 100.000 công chức'

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, tinh giản biên chế lần này không đặt ra con số duy ý chí để rồi lại không làm được. Ông cũng tin sẽ khó có trù dập, bè phái.

Xem thêm